Knjiga za ovu sedmicu

knjiga

Biblioteka KSC-a Vogošća preporučuje za ovu sedmicu

KĆERI MAGLE, Namik Dokle

Ovaj roman govori o jednom narodu koji je vodio težak život tokom svih režima, o narodu izgubljenomm u vrletima gdje žive u Gori, koju su državne granice pocijepale između sebe.
Svih 29 sela Gore su u jednoj unikatnoj teritoriji, ali su odvojeni na tri države. Devet sela su Albaniji, 18 je na Kosovu i dva u Makedoniji. Knjiga nam govori o svim patnjama kroz koje čovjek prolazi, ali ključna poruka u ovom romanu nije opisati patnju ljudi, već kako se oni odnose prema patnji. Prava poruka ovog romana je jedna – ili jesi ili nisi čovjek.

Goranci ili Gorani su južnoslavenski narod koji vijekovima naseljava područje Gore, geografski region na jugu Kosova, na sjevernim obroncima Šar Planine. Ima ih također u devet sela sjeverne Albanije, na granici s Kosovom, i u dva u Makedoniji.