Knjiga za ovu sedmicu

knjiga

Biblioteka KSC-a Vogošća preporučuje za ovu sedmicu

DIVOJKA, Tarik Đođić

Knjiga Divojka autora Tarika Đođića objavljena je 2019. godine u izdanju izdavačke kuće Buybook. Knjiga se sastoji od 97 proznih tekstova relativno kratkog opsega, koji su povezani ujednačenim stilom pripovijedanja i melanholičnim tonom, a labavije, i tematskim preokupacijama teksta. Tekstovi su prvobitno nastajali u svrhu objavljivanja na facebook profilu autora, a kasnije su, uz sitnije izmjene, okupljeni i objedinjeni u knjigu.

Cijela ova knjiga može se gledati kao dokumentacija jednog vremena i prostora, odrastanja, mentaliteta, vrijednosti. To je prikaz jedne male zajednice i njihovih međuljudskih odnosa, govor koji detalje balansira između nestanka i sjećanja. Nezavisno o tome radi li se o stvarnim ili fikcionalnim događajima, u ovoj knjizi je riječ o svojevrsnom „stanju duše”: „Nije zavičaj mjesto. Nije ni izgnanstvo mjesto, nije ni vrijeme. To su samo stanja duše. A samo u zavičaju čovjek može imati svoga bricu, svoga pekara i svog mesara. Koji zna šta ćeš taj dan ručati i za to ti najbolji komad odsjeći”. Radi se o pokušaju da prekid nečega (djetinjstva, boravka na određenom mjestu, načina života) ne bude i njegov nestanak, da se postupkom pripovijedanja i materijalizacije pripovijedanog ukoričenjem, očuva praksa, makar u sjećanju ili govoru o njemu. Ili, kao što piše u tekstu „Divojka” – „čuvajte Divojku. Ako ne znaš kako ćeš, ti makar pripovidaj”.