Izložbeni salon

U predulazu kino dvorane nalazi se sala koja je pogodna za razne vrste izložbi, radionica, promocija knjiga i raznih vrsta programa svečanog, edukativnog i kulturnU predulazu kino dvorane nalazi se sala koja je pogodna za razne vrste izložbi, radionica, promocija knjiga i raznih vrsta programa svečanog, edukativnog i kulturnog karaktera.og karaktera.