Javni pozivi

Javni poziv – Vogošćanski dani 2021

Prijava – Vogošćanski dani 2021

Vogošćanski dani 2020

Javni poziv za dostavljanje ponuda – nabavka hotelsko-ugostiteljskih usluga za potrebe JU KSC Vogošća u 2022. godini

Javni poziv za dostavljanje ponuda – nabavka usluga obrazovnih seminara za potrebe JU KSC Vogošća u 2022. godini

Javni poziv za dostavljanje ponuda – nabavka usluga stručnog osposobljavanja za potrebe JU KSC Vogošća u 2022. godini

Javni poziv za dostavljanje ponuda – nabavka usluga parkiranja vozila za potrebe JU KSC Vogošća u 2022. godini

Javni poziv za dostavu ponuda – nabavka rekreacionih, kulturnih i sportskih usluga za potrebe JU KSC Vogošća u 2022. godini (Aneks II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH)

Obrazac aplikacije programa za manifestaciju “Vogošćanski dani 2022”

Javni poziv za podnošenje prijava radi zakupa izložbeno – prodajnih lokacija

Javni poziv za dostavu ponuda – nabavka usluga poslovnog oglašavanja i objave javnih oglasa za potrebe JU KSC Vogošća

Javni poziv za podnošenje prijava radi zakupa izložbeno prodajnih drvenih kućica

Poziv za dostavu ponuda – obrazovni seminari 2023.

Poziv za dostavu ponude – poštanske usluge 2023.

Poziv za dostavu ponuda – ugostiteljske usluge 2023.

Poziv za dostavu ponuda – uzorkovanje bazenske vode 2023.

Poziv za dostavu ponuda – organizacija kulturnih, sportskih, rekreacionih i zabavnih događaja 2023.

Aplikacija programa za manifestaciju “Vogošćanski dani” 2023.

Javni poziv za zakup izložbeno-prodajnih lokacija sa cjenovnikom u toku održavanja manifestacije “Vogošćanski dani” 2023.

Poziv za dostavljanje ponuda – nabavka usluga tehničkog opremanja i rukovanja opremom za potrebe realizacije kulturnih, sportskih i drugih programa u organizaciji JU KSC Vogošća

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga agencija za fizičku zaštitu