Projekti

Projekti koje planiramo realizovati:
 

·         Škola plivanja JU KSC Vogošća

·         Komercijalna škola plivanja

·         Aqua aerobik

·         Individualni trening

·         Korisnici plivališta osobe treće životne dobi

·         Rehabilitacija boračke i RVI populacije

·         Održavanje sportskih manifestacija

·         Terapijsko plivanje

·         Aktivnosti na vodi

·         Organizovanje grupe