Vogošćanski dani

Vogošćanski dani 2020

Vogošćanski dani su manifestacija koja je prvi put u Vogošći organizovana 2003. godine i od tada se svake godine održava u mjesecu junu povodom 24. juna, Dana općine Vogošća.  Manifestacija obiluje zabavnim, kulturnim i sportskim sadržajima. 

Organizacioni odbor „Vogošćanski dani 2020“ objavljuje:

JAVNI POZIV

Za apliciranje programa za učešće u manifestaciji „Vogošćanski dani 2020“
Pravo apliciranja imaju svi pravni i fizički subjekti iz oblasti kulture i sporta.

Obrazac aplikacije može se preuzeti sa facebook stranice ili na protokolu JU KSC Vogošća svaki radni dan od 08,00 do16,00 sati ili aplicirati na vlastitom memorandumu, a aplikacija treba da sadrži:

1. Puni naziv podnosioca (pravno ili fizičko lice)
2. ID/PDV broj (za pravna lica) ili JMBG za fizička lica
3. Adresa sjedišta/stanovanja
4. Odgovorna osoba, odnosno osoba za predstavljanje i zastupljanje sa kontakt podacima
5. Naziv programa sa kratkim opisom
6. Broj učesnika
7. Vremenski okvir
8. Finansijsku košulju
9. Pečat, potpis

Poziv ostaje otvoren do 12.06.2020. godine do 12,00 sati.

Aplikacije slati poštom na adresu: JU KSC Vogošća, Jošanička 33, 71320 Vogošća, ili na e-mail: kscvogosca@gmail.com.

Aplicirani projekti se moraju realizovati na području općine Vogošća u skladu sa epidemiološkim mjerama i propisima nadležnih institucija.

Aplikaciju za javni poziv možete preuzeti ovdje, a Javni poziv možete preuzeti ovdje.

PROGRAM MANIFESTACIJE VOGOŠĆANSKI DANI 2022