Javne nabavke

ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE ADVOKATSKIH USLUGA

DIREKTNI SPORAZUM – ADVOKATSKE USLUGE

POSEBNA ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE

POSEBNA ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE USLUGA OSIGURANJA

Plan javnih nabavki za 2021 godinu

Posebna odluka tecni hlor

Posebna odluka Supra

Posebna odluka ph minus

Posebna odluka flokulanti i algicidi

Posebna odluka bazenska tehnika

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA NABAVKA HOTELSKO-UGOSTITELJSKIH USLUGA ZA POTREBE JU KSC VOGOŠĆA U 2021

POSEBNA ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE

POSEBNA ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE

IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVKI JU KSC VOGOŠĆA ZA 2020. GODINU

Odluka o izboru ponuđača za čišćenje sportske dvorane

IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVKI JU KSC VOGOŠĆA ZA 2020. GODINU

IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVKI JU KSC VOGOŠĆA ZA 2020. GODINU

IZVOD IZ PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2020. GODINU JU „KULTURNO SPORTSKI CENTAR“ VOGOŠĆA