Javne nabavke

ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE ADVOKATSKIH USLUGA

POSEBNA ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE

POSEBNA ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE USLUGA OSIGURANJA

Plan javnih nabavki za 2021 godinu

Posebna odluka tecni hlor

Posebna odluka Supra

Posebna odluka ph minus

Posebna odluka flokulanti i algicidi

Posebna odluka bazenska tehnika

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA NABAVKA HOTELSKO-UGOSTITELJSKIH USLUGA ZA POTREBE JU KSC VOGOŠĆA U 2021

POSEBNA ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE

POSEBNA ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE

IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVKI JU KSC VOGOŠĆA ZA 2020. GODINU

Odluka o izboru ponuđača za čišćenje sportske dvorane

IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVKI JU KSC VOGOŠĆA ZA 2020. GODINU

IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVKI JU KSC VOGOŠĆA ZA 2020. GODINU

IZVOD IZ PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2020. GODINU JU „KULTURNO SPORTSKI CENTAR“ VOGOŠĆA

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga u području kinematografskih filmova i videofilmova

Izmjene i dopune plana javnih nabavki JU KSC Vogošća za 2021. godinu

Odluka o izboru – usluge štampe

Odluka o izboru

Odluka o izboru

Odluka o izboru

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke guma za automobile sa uslugom servisiranja vozila

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke savjetodavnih usluga u zaštiti od požara i eksplozije

Izmjene i dopune plana javnih nabavki

I KVARTAL

Odluka o izboru – revizorske usluge

Odluka o izboru – gorivo za motorna vozila

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke dekoraterskih radova

Izmjene i dopune plana javnih nabavki JU KSC Vogošća za 2021. godinu

III kvartal

II kvartal

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke goriva za motorna vozila

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga revizije finansijskih izvještaja

Izmjene i dopune plana javnih nabavki JU KSC Vogošća za 2021. godinu

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga štampe

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga razglasa

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluge štampe bilborda sa postavljanjem

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga štampe

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga u području kinematografskih filmova i videofilmova

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke tekstilnih tkanina i srodnih proizvoda sa uslugom šivanja i postavljanja

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga razglasa

Izmjene i dopune plana javnih nabavki JU KSC Vogošća za 2021. godinu

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga u području kinematograafskih filmova i videofilmova

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga u području kinematograafskih filmova i videofilmova

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke tekstilnih tkanina i srodnih proizvoda

Izmjene i dopune plana javnih nabavki za 2021. godinu

Izmjene i dopune plana javnih nabavki JU KSC Vogošća za 2021. godinu

Odluka o izboru – tehnički pregled

Odluka o izboru – osiguranje i registracija

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Supra

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke hemikalija za obradu vode

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke robe za hortikulturno uređenje – hemija i zemlja

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluge tehničkog pregleda vozila

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga osiguranja i registracije vozila

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke robe za hortikulturno uređenje

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga razglasa

Odluka o pokretanju postupka nabavke robe za hortikulturno uređenje

Izmjene i dopune plana javnih nabavki za 2021. godinu

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga razglasa

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke akumulatora

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke akumulatora

Izmjene i dopune plana javnih nabavki za 2021. godinu

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke opreme za bazene za plivanje sa uslugom ugradnje

Odluka o pokretanju postupka javna nabavke opreme za bazene za plivanje sa uslugom ugradnje

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga u području kinematografskih filmova

IV KVARTAL

Obrazac za praćenje realizacije ugovora/okvirnih sporazuma JU KSC Vogošća – I KVARTAL 2022. GODINE

Obrazac za praćenje realizacije ugovora/okvirnih sporazuma JU KSC Vogošća – II KVARTAL 2022. GODINE

Obrazac za praćenje realizacije ugovora/okvirnih sporazuma JU KSC Vogošća – III KVARTAL 2022. GODINE

Obrazac za praćenje realizacije ugovora/okvirnih sporazuma JU KSC Vogošća – IV KVARTAL 2022. GODINE