Odluke o pokretanju postupka

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke raznih mašina opće i posebne namjene

Odluka o poketanju postupka javne nabavke rasvjetne opreme i električnih svjetiljki

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga razonode

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke elektroopreme i rasvjete

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke flokulanata i algicida

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke građevinskog materijala i pomoćnih proizvoda

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke hemikalija za obradu vode

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke hotelsko-ugostiteljskih usluga

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke tečnog hlora za ljudsku upotrebu

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga prevoza

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke hemikalija za obradu vode – Supra

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluge iznajmljivanja zimske opreme za realizaciju škole skijanja

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluge korištenja Ski lifta

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke sredstava za čišćenje i održavanje objekata JU KSC Vogošća

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga obrazovnih seminara

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga stručnog osposobljavanja

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluge ispitivanja unutrašnje i vanjske hidrantske mreže u sportskoj dvorani AMEL BEČKOVIĆ

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke kancelarijskog materijala