Odluke o pokretanju postupaka

Odluka o izmjeni Odluke o pokretanju postupka nabavke usluga organizacije društvenih i kulturnih događanja u 2024. godini

Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga hotelskog smještaja za 2024. godinu

Odluka o pokretanju postupka nabavke poštanskih usluga za 2024. godinu

Odluka o pokretanju postupka nabavke ugostiteljskih usluga za 2024. godinu

Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga uzorkovanja bazenske vode za 2024. godinu

Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga agencija za fizičku zaštitu u 2024. godini

Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga obrazovnih seminara za 2024. godinu

Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga organizacije društvenih i kulturnih događanja u 2024. godini

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke raznih mašina opće i posebne namjene

Odluka o poketanju postupka javne nabavke rasvjetne opreme i električnih svjetiljki

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga razonode

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke elektroopreme i rasvjete

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke flokulanata i algicida

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke građevinskog materijala i pomoćnih proizvoda

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke hemikalija za obradu vode

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke hotelsko-ugostiteljskih usluga

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke tečnog hlora za ljudsku upotrebu

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga prevoza

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke hemikalija za obradu vode – Supra

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluge iznajmljivanja zimske opreme za realizaciju škole skijanja

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluge korištenja Ski lifta

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke sredstava za čišćenje i održavanje objekata JU KSC Vogošća

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga obrazovnih seminara

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga stručnog osposobljavanja

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluge ispitivanja unutrašnje i vanjske hidrantske mreže u sportskoj dvorani AMEL BEČKOVIĆ

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke kancelarijskog materijala

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga osiguranja korisnika

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke knjiga za potrebe biblioteke JU KSC Vogošća

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluge iznajmljivanja softvera za računovodstvo sa održavanjem

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke tekstilnih proizvoda – itison za binu u Kino sali JU KSC Vogošća

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke štamparskih usluga

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga održavanja i popravki fiskalnih kasa

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke tatamija – podloge za borilačke sportove

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke naftnih proizvoda

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke računara i računarskih potrepština

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluge iznajmljivanja stolova i stolica

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke dekoraterskih radova

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga parkiranja vozila

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke radne odjeće i obuće za radnike

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluge unajmljivanja razglasa

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke rekreacionih, kulturnih i sportskih usluga

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga fizičke zaštite objekata, manifestacija i programa u organizaciji JU KSC Vogošća

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga aromatizacije i osvježavanja prostora

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke proizvoda za sport i opreme

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke tehničke zaštite

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke službenog mobilnog telefona

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke pumpi za fontane sa pratećom opremom

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke opreme za unutrašnju i vanjsku hidrantsku mrežu

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga procjene ugroženosti radnih mjesta i izrade akta o procjeni rizika

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluge revizije finansijskih izvještaja za potrebe JU KSC Vogošća u 2022. godini

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluge elektronskog mjerenja vremena

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke medalja

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke sportskih majica

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluge izrade projekta sanacije gromobranskih instalacija

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke poslovnog oglašavanja i objave javnih oglasa

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke rekonstrukcijskih radova – pregrađivanje poslovnog prostora u SD “Amel Bečković” Vogošća

Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga osiguranja i registracije službenog vozila

Odluka o pokretanju postupka nabavke filter pumpe za bazen

Odluka o pokretanju postupka nabavke usluge tehničkog pregleda službenog vozila

Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga u području kinematografskih filmova i videofilmova

Odluka o pokretanju postupka nabavke aparata za sušenje kose

Odluka o pokretanju postupka nabavke unajmljivanja opreme za podizanje i rukovanje

Odluka o pokretanju postupka nabavke konferencijskih stolica

Odluka o pokretanju postupka nabavke rekonstrukcijskh radova – pregrađivanje poslovnog prostora u SD “Amel Bečković” Vogošća

Odluka o pokretanju postupka nabavke semafora – led ekrana sa propratnom opremom i ugradnjom

Odluka o pokretanju postupka nabavke različitih proizvoda za dekoraciju

Odluka o pokretanju postupka nabavke iznajmljivanja dekorativnih elemenata za realizaciju projekta “Zimska priča”

Odluka o pokretanju postupka nabavke usluge razglasa

Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga tehničkog pregleda kuglane

Odluka o pokretanju postupka nabavke rekreacionih, kulturnih i sportskih usluga

Odluka o pokretanju postupka nabavke obrazovnih seminara 

Odluka o pokretanju postupka nabavke ugostiteljskih usluga

Odluka o pokretanju postupka nabavke hemijskih proizvoda za održavanje ispravnosti bazenske vode

Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga poslovnog oglašavanja

Odluka o pokretanju postupka nabavke poštanskih i telekomunikacijskih usluga

Odluka o pokretanju postupka nabavke ugostiteljskih usluga

Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga obrazovnih seminara

Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga organizacije događaja – rekreacione, sportske i kulturne usluge

Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga uzorkovanja bazenske vode

Odluka o pokretanju postupka nabavke hemijskih proizvoda za održavanje ispravnosti bazenske vode

Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga uzorkovanja bazenske vode

Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga obrazovnih seminara

Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga organiziranja rekreacionih, kulturnih i sportskih događaja

Odluka o pokretanju postupka nabavke ugostiteljskih usluga

Odluka o pokretanju postupka nabavke poštanskih usluga

Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga uzorkovanja bazenske vode

Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga organizacije kulturnih, sportskih, rekreativnih i zabavnih događaja

Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga obrazovnih seminara

Odluka o pokretanju postupka nabavke ugostiteljskih usluga

Odluka o pokretanju postupka nabavke poštanskih usluga

Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga tehničkog opremanja i rukovanja opremom za potrebe realizacije kulturnih, sportskih i drugih programa u organizaciji JU KSC Vogošća

Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga agencija za fizičku zaštitu

Odluka o pokretanju postupka nabavke svjetlećeg dekorativnog elementa