Tereni

·         Osnovna namjena ovog terena je za korisnike malog nogometa, a također njegov resurs koriste i drugi sportski kolektivi koji dolaze iz drugih sportova

·         Osiguran je ogradom cijelom dužinom i širinom visine 4 m

·         Dimenzije terena su 40 x 20 m

·         Podloga je plastična ili umjetna trava

·         Radno vrijeme  terena od 8:00 do 23:00 h

·         Kontakt telefon : 061/378-277

 

Cijena:

Dnevni termin    90 min     40,00 KM

Večernji termin  90 min     60,00 KM