Odluke o izboru

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke raznih mašina opće i posebne namjene

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke rasvjetne opreme i električnih svjetiljki

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga razonode

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke rasvjetne opreme i električnih svjetiljki

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke elektroopreme

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke građevinskog materijala i pridruženih artikala

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke rasvjetne opreme

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga prevoza

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke tečnog hlora

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke hemikalija za obradu vode pH-

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke flokulanata i algicida

Odluka o poništenju postupka javne nabavke hemikalija za obradu vode – Supra

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke zimske opreme za realizaciju škole skijanja

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga korištenja Ski lifta

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluge ispitivanja unutrašnje i vanjske hidrantske mreže u sportskoj dvorani AMEL BEČKOVIĆ

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke hemikalija za obradu vode

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke kancelarijskog materijala

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke sredstava za čišćenje i održavanje prostorija i objekata JU KSC Vogošća

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga osiguranja korisnika

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluge iznajmljivanja softvera za računovodstvo sa održavanjem

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke tekstilnih proizvoda – itison za binu u Kino sali JU KSC Vogošća

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke DDD usluga

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga održavanja i popravki fiskalnih kasa

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke tatamija – podloge za borilačke sportove

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke računara i računarskih potrepština

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke štamparskih usluga

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluge iznajmljivanja stolova i stolica

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke dekoraterskih radova

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke radne obuće

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke radne odjeće

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga razglasa

Odluka o poništenju postupka nabavke usluga u području kinematografskih filmova i videofilmova

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku semafora-led ekrana sa propratnom opremom i ugradnjom za potrebe JU KSC Vogošća

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku hemikalija za potrebe Bazena JU KSC Vogošća

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke hemijskih proizvoda za održavanje ispravnosti bazenske vode