Odluke o izboru

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke raznih mašina opće i posebne namjene

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke rasvjetne opreme i električnih svjetiljki

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga razonode

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke rasvjetne opreme i električnih svjetiljki

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke elektroopreme

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke građevinskog materijala i pridruženih artikala

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke rasvjetne opreme

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga prevoza

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke tečnog hlora

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke hemikalija za obradu vode pH-

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke flokulanata i algicida

Odluka o poništenju postupka javne nabavke hemikalija za obradu vode – Supra

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke zimske opreme za realizaciju škole skijanja

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga korištenja Ski lifta

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluge ispitivanja unutrašnje i vanjske hidrantske mreže u sportskoj dvorani AMEL BEČKOVIĆ