Obnovljen rad Vogošćanskog amaterskog pozorišta

JU KSC Vogošća u svom radu sa opredjeljenjem da će oživjeti kulturnu djelatnost u Vogošći, preduzela je korake ka tom cilju. Održana su tri sastanka sa profesoricom Senadom Kasumagić( koja je i prije bila saradnica JU KSC i voditeljica amaterskog pozorišta) te je danas potpisan Ugovor o suradnji u prisustvu v.d.direktora Elvira Kituše i saradnika Mirze Derviševića i Amira Mustafića.

U konačnici dogovora prvenstveno je vraćanje rada Vogošćanskog amaterskog pozorista, planiran je konkretan rad na realizaciji i drugih kulturnih djelatnosti sa akcentom da to bude i promoviranje umjetničkog stvaralaštva naših sugrađana, njihovih amaterskih umjetničkih kreacija jer kako je rečeno na sastanku, Vogošća ima bogatstvo ljudi koji se bave kreativnim radom u domenu raznih umjetničkih djelatnosti i to “blago” trebamo pokazati i podsticati druge da se umjetnički izražavaju.
Za predstojeće Vogošćanske dane, JU KSC Vogošća u suradnji sa gđom Kasumagić planira realizovati projekte koji obuhvataju muzičku,likovnu i literarnu djelatnost.