Sastanak JU KSC, Aktiva i Korak više

Sastanak sa udruženjima

U okviru nastavka aktivnosti ostvarivanja saradnje sa nevladinim organizacijama i pružanja podrške njihovom radu, danas je v.d. direktora JU KSC Vogošća Elvir Kituša sa svojim saradnikom Amirom Mustafićem održao radne sastanke, i to sa gospođom Dijanom Brigom, predsjednicom udruženja “Korak Više” i sa gospodinom Eninom Bajramovićem, predsjednikom udruženja “Aktiva 2014”.

Udruženje Korak Više je udruženje koje okuplja žensku populaciju i radi na afirmaciji vrijednosti bosanske žene. Gospođa Briga je izrazila zahvalnost na pozivu za sastanak i iznijela nekoliko prijedloga projekata i programa koji bi se mogli realizovati tokom ove i naredne godine. Direktor KSC-a će u cilju realizacije tih prijedloga staviti sve resurse na raspolaganje, a na zadovoljstvo svih korisnika ovog aktivnog udruženja. Na kraju susreta iskazana je nada da će epidemija izazvana virusom što prije proći i da ćemo zajednički realizovati kvalitetne projekte na obostrano zadovoljstvo. Udruženje “Aktiva 2014” okuplja uglavnom populaciju omladine koja vrijedno radi na realizaciji različitih projekata. Gospodin Bajramović je u razgovoru iskazao zahvalnost KSC-u na dosadašnjoj podršci i naveo šta bi u budućnosti trebao biti fokus djelovanja ovog udruženja koje svoje aktivnosti provodi uglavnom na području naselja Semizovac i Svrake. Navedeno je nekoliko kvalitetnih projekata za koje je iskazao interes i direktor KSC-a. Zajedničko djelovanje i realizacija kvalitetnih projekata, te apliciranje za podršku ka višim nivoima vlasti jedan je od glavnih zaključaka ovog susreta.