Potpisan sporazum sa FASTO

Sporazum FASTO i KSC Vogošća

Potpisan sporazum o saradnji između JU KSC „Vogošća“ i Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja

Na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu, upriličeno je svečano potpisivanje sporazuma o saradnji i poslovno tehničkom razumijevanju sa JU KSC „Vogošća“ iz Vogošće.
Potpisivanju ovog sporazuma prisustvovali su članovi menadžmenta FASTO i JU KSC „Vogošća“: prof.dr. Haris Alić, dekan, prof.dr. Rasim Lakota i prof.dr. Munir Talović, VD direktor JU KSC „Vogošća“ Elvir Kituša i njegov saradnik Mirza Dervišević.

Uvodnu riječ imao je dekan Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja, gdje je iskazao dobrodošlicu i zahvalnost prisutnima, te iskazao da će potpisani Sporazum napraviti dobru bazu za jaču i bolju saradnju između ove dvije institucije. „Upoznat sam sa resursima i kvalitetom rada JU KSC Vogošća. Ono što me najviše raduje je činjenica da menadžmen JU KSC Vogošća čine i nekadašnji studenti našeg Fakulteta. Generalno, važnost saradnje ove dvije institucije će se manifestovati u praksi kroz projektno djelovanje, testiranje, razmjenu kadrova, saradnju, društveno djelovanje i edukaciju“.

 

V.D. direktor JU KSC Vogošća Elvir Kituša je izrazio zadovoljstvo što je FASTO na čelu sa dekanom Alić Harisom prihvatio incijativu koja je danas rezultirala i potpisivanjem sporazuma.„Pored toga, što JU KSC Vogošća raspolaže sa kvalitetnim sportskim resursima i realizuje brojne projekte iz oblasti sporta, ista teži da se još više razvija i proširuje svoje djelovanje, što svakodnevno potvrđuje kroz svoje aktivnosti. Ovim sporazumom naša ustanova je napravila još jedan iskorak ka unaprijeđenju svog rada i djelovanja, a koje će u konačnici doprinjeti dobrobiti društvene zajednice.

Moram naglasiti da se radujem budućim projektima i aktivnostima koje ćemo u narednom periodu zajednički realizovati“. Saradnja između potpisnica Sporazuma odvijat će se u sljedećim oblicima: projektno djelovanje, testiranje, mjerenje i evaluaciju, planiranje i programiranje specifičnih procesa, razmjenu kadrova, saradnju i društveno djelovanje, edukaciju, neformalnim oblicima edukacije, organizaciju seminara, konferencija i naučno istraživačkih radionica. Značaj ovog sporazuma je što će obje institucije zasigurno unaprijediti svoje djelovanje i doprinjeti još većem razvoju sportske djelatnosti.