Preporuka knjige za ovu sedmicu

kultura

Biblioteka KSC-a Vogošća preporučuje za ovu sedmicu

ERTUGRUL I PRIČA O PLEMENU KAJI, Talip Arisahin

Knjiga pod naslovom Ertugrul i priča o plemenu Kaji je na granici između biografije i historijskog romana. Na oko 200 stranica, autor nam donosi zanimljivosti o porijeklu plemena Kaji, njihovoj selidbi iz Centralne Azije do granica Kine, a zatim putu ka Anadoliji. Ertugrulova borba sa Mongolima i križarima koji u svojim pohodima ruše i zauzimaju jednu po jednu islamsku državu, ali i sukobi sa plemenima koja sarađuju sa križarima, slikovito su dočarani na stranicama ove knjige.

Usljed svega, unutrašnjih i vanjskih izazova, pleme Kaji uspjelo je očuvati jedinstvo i postaviti temelje za buduće carstvo koje će vladati više od pet stotina godina. Kakve su karakterne vrline krasile Ertugrula, njegovu porodicu i prijatelje? U kakvom ambijentu je odrastao i čime se odlikovao ovaj muslimanski lider, možemo saznati u ovoj knjizi koju je objavila izdavačka kuća Slovo bosansko.