Knjiga za ovu sedmicu

kultura

Biblioteka KSC-a Vogošća preporučuje za ovu sedmicu

KAKO SMO OPSTALI I PREŽIVJELI U SARAJEVU POD OPSADOM 1992. – 1995. GOD., Alija Šabanović

Opsada Sarajeva bila je jedna od najdužih opsada u historiji modernog ratovanja i najduža opsada jednog glavnog grada ikada. Trajala je 44 mjeseca, od 5. aprila 1992. do 29. februara 1996. godine, što je tri puta duže od opsade Staljingrada, a u prosjeku je 329 granata ispaljivano na grad dnevno. Sveukupno je ispaljeno oko 50.000 tona topničkih projektila na grad. Sarajevo su opsjedale snage vojske RS potpomognute Vojskom Republike Srbije i bivšom JNA, dok su grad branile vrlo slabo opremljene i malobrojne snage Armije Republike Bosne i Hercegovine i policijske jedinice sarajevskih općina i MUP-a RBiH. Tokom opsade, grad je bio potpuno odsječen od ostatka države te je nastala nestašica hrane, električne energije, plina, lijekova i vode, tako da su Sarajlije znale ići do rijeke Miljacke radi napajanja, gdje su često bili izloženi vatri iz snajpera.
Gotovo sve fabrike su uništene, školske i obrazovne zgrade, sportski objekti, vjerski objekti, kompletna saobraćajna infrastruktura, privatni i društveni objekti. Ujedinjeni narodi su tokom tog razdoblja konvojima snabdijevali Sarajlije hranom, lijekovima i gorivom za generatore u bolnicama, jedinom pekarom tada u gradu te centralnom pumpom za vodu. U Sarajevu je, prema rezultatima istraživanja Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta Sarajevo, tokom opsade ubijeno 10615 civila, od čega je 1601 dijete. Ranjeno je 61136 građana, od čega 14946 djece.

Ova knjiga na sistematičan i na naučnim metodama zasnovan način govori o svim aspektima opsade Sarajeva i donosi mnoštvo egzaktnih podataka koji od pomoći mogu biti u budućim naučnim istraživanjima, ali su i bolan podsjetnik svima koji su preživjeli opsadu Sarajeva. Takođe su korisno štivo za nove generacije kako ne bi dozvolili falsificiranje historije.