Novi ciklus škole plivanja

škola plivanja

PRIJAVE ZA NOVI CIKLUS ŠKOLE PLIVANJA U TOKU
Novi ciklus škole plivanja počinje 10. 09.2021 godine, a treninzi će se odvijati u sljedećim terminima:
– Ponedjeljak, Srijeda, Petak (18:00-19:00; 19:00-20:00 i 20:00-21:00)
ŠKOLA PLIVANJA SE ODVIJA UZ OBAVEZNO POŠTIVANJE SVIH EPIDEMIOLOŠKIH MJERA