Knjiga za ovu sedmicu

kniga

Biblioteka KSC-a Vogošća preporučuje za ovu sedmicu

SLOBODA ROBIJE, Halil Mehtić

U knjizi “Sloboda robije” autor hfz. Halil ef. Mehtić čitatelja hronološki upoznaje sa tegobnim okolnostima kroz koje su Bošnjaci i imami prolazili čuvajući svoju vjeru, tradiciju i kulturu u doba socijalizma.
Zalazeći trideset četiri godine u prošlost, u izuzetno detaljnom izlaganju hafiz Mehtić nam kazuje o totalitarnoj državi u kojoj je tajna policija kontrolisala sve aspekate ljudskog života.
Radi se o dokumentu koji o jednom vremenu progovara jasno i pregledno, utemeljeno i bez ideoloških i/ili nacionalnih predrasuda i stereotipa koje o komunističkoj netrpeljivosti prema autoru, njegovoj porodici i prijateljima, daje zaokružen, minuciozan i uvjerljiv prikaz režima u kojem je biti Musliman samo po sebi bilo rizično i opasno, što se nakon nepunih deset godina i potvrdilo kroz bespoštedni rat i pokušaj istrebljenja Muslimana.
Knjiga se dijeli, uglavnom, u tri tematska ciklusa: obrazovanje i porodični život, isljeđivanje i boravak u zatvorskoj ćeliji. Kroz dvije stotine šezdeset stranica dominira neljudskost sa jedne, i stamenitost u istini kao i vjera u Božiji sud, sa druge strane.
Autor je duboko zaronio u sjećanja, pa nam kroz dinamičnu dramsku radnju i dijaloške dvoboje fokusirane na temu totalitarizma i borbe protiv njega prikazuje svoja uvjerenja o slobodi u tkanju ljudskog života i sudbine, prožetih pobožnošću, odanošću i predanošću Allahu dž.š krunisanoj pamćenjem Časnoga Kur’ana.
Knjiga portretira velikim brojem ličnosti, kako onih koji su igrali vrlo pozitivnu ulogu u montiranom političkom procesu, kao i ličnosti koje su imale negativnu ulogu bilo da su bili čuvari sistema ili ličnosti koji su pod raznim pritiscima, ucjenama i prijetnjama morali davati lažne iskaze kako bi se podigla optužnica i kako bi se digla presuda.
Knjiga Sloboda robije za pola godine već je doživjela tri izdanja.