Knjiga za ovu sedmicu

ju ksc

Biblioteka KSC-a Vogošća preporučuje za ovu sedmicu
IMANCIPACIJA, Hanka Vlahovljak
Zauzeti raznolikim životnim prilikama, ljudi veoma teško uspijevaju poredati prioritete koji će trajno promijeniti život na bolje. A svi tome teže.
Temama koje tretira ova knjiga, otkrivaju se mnogi razlozi za sreću, kroz kratke osvrte koji nisu povezani jedan s drugim, pa čitateljima ostavljaju mogućnost da im se posvete pojedinačno i da zajedno s njima prošetaju hodnicima svojih misli, kako bi postigli najvažniji cilj u životu, iskazan jednom izmišljenom riječju: imancipacija.
Godišnja članarina u biblioteci iznosi 15,00 KM (za penzionere 5,00 KM). Članska karta važi godinu dana od dana upisa. Radno vrijeme sa čitaocima: svaki radni dan od 09.00 do 15.00 sati, četvrtkom do 18.00 sati. Naša adresa: Jošanička 33, Vogošća. Broj tel. 033 424 056, biblioteka.kscvogosca@yahoo.com