Uređenje kino sale…

kino sala

Nastavljamo sa uređenjem
U ovoj fazi trenutno se radi na rekonstrukciji unutrašnjosti kino sale.
Zamjena paravana,
Uređenje bine,
Krečenje zidova,
Zamjena dotrajalih ploča sa unutrašnjih zidova,
Zamjena rasvjetnih tijela
Čišćenje i farbanje radijatora
Za ugodniji i topliji ambijent našim građanima, nastavljamo dalje…